Daňové přiznání - zpracování podkladů a vyplnění       STÁHNOUT
  •   Daň z příjmů fyzických osob
  •   Daň z příjmů právnických osob
  •   DPH
  •   Silniční daň
  •   Další přiznání dle dohody


Vedení daňové evidence       STÁHNOUT
  •   Peněžní deník
  •   Pokladní kniha
  •   Kniha pohledávek a závazků
  •   Karty investičního majetku
  •   Záznamní povinnost k DPH
  •   Účetní závěrka
  •   Daňové přiznání
  •   Styk s úřady v rámci účetnictví

Vedení účetnictví       STÁHNOUT
  •   Hlavní kniha
  •   Účetní deník
  •   Pokladní kniha
  •   Kniha pohledávek a závazků
  •   Karty investičního majetku
  •   Záznamní povinnost k DPH
  •   Výsledovka, výkaz zisků a ztrát
  •   Rozvaha
  •   Daňové přiznání
  •   Styk s úřady v rámci účetnictví


Vedení mezd       STÁHNOUT
  •   Vedení mzdové agendy
  •   Zpracování přehledu pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
  •   Nástup a výstup zaměstnance
  •   Roční zúčtování mezd
  •   Potvrzení pro úřady (zaměstnanci)
  •   Styk s úřady v rámci účetnictví


Konzultace účetní a daňové problematiky
  •   1x měsíčně formou pravidelných konzultačních hodin u každého klienta
  •   Konzultace poskytované stálým klientům jsou v rámci ceny za zpracování účetnictví
  •   Konzultace je možná přes telefon nebo e-mail, v kanceláři naší firmy nebo sídle klienta


Další nabídka služeb
  •   Sestavování různých smluv (Smlouva o dílo,…)
  •   Vystavování daňových dokladů (faktur) a následné zasílání e-mailem objednateli
  •   Skladová evidence včetně skladových karet
  •   Účetní a daňové poradenství
  •   Rekonstrukce účetnictví minulých let
  •   Vedení ekonomické agendy ve firmě klienta


Zpracování podnikatelského záměru       STÁHNOUT
  •   Individuální konzultace
  •   Semináře
  •   Zpracování podnikatelského záměru pro začínající firmy
  •   Pomoc se založením firmy
  •   Příprava žádosti o dotaci pro firmy
  •   Propagace a marketing začínající firmy
  •   Ochrana duševního vlastnictví
  •   Pomoc při hledání zaměstnanců

Úvod | O nás | Nabídka | Akce | Kontakt
      Copyright © 2009 | Software.cz
Antiviry | IT Outsourcing | WinTip.cz | Winrar | HelpDesk